تبلیغات
درود بر لر - امامزاده شاه غالب
سه شنبه 8 دی 1388

امامزاده شاه غالب

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :امام زاده شاه غالب ،

امامزاده شاه غالب معرف است به امامزاده ی میلاسی ها به خصوص باغ انار میلاس که مردم این طایفه ارادت خاصی نسبت به این امامزاده دارند.

امامزاده شاه قالب در لری به نام شاقالو(شاغالو) خوانده میشود.

این امام زاده معجزات فراوانی داشته است از جمله شفا گرفتن فلج و حتی زنده شدن مرده . در درون این امامزاده کتابی قرار دارد که سرگذشت ایشان و تمام معجزاتشان نوشته شده است.

امامزاده شاه قالب در منطقه ای زیبا قرار دارد به طوری که در زیر امام زاده رودخا نه ای زیبا عبور میکند.

جاده باغ انار تا امام زاده جاده ای پر پیچ و خم خطرناکی است و پرتگاههای عمیق وفراوانی دارد اما با این حال تا به حال کسی در این راه به لطف امامزاده حادثه ای ندیده است .

میلاسی ها از جمله باغ اناری ها باید شب عید در جوار این امامزاده باشند و کمتر موقعی است که میلاسی ای در شب عید آنجا نباشد.

بسیاری از مردم پیاده و بقیه با موتور و ماشین های کوه رو مانند تویوتا و سایپا میروند.

نزدیکترین روستا به امام زاده روستای کلوار است.

در مسابقات فوتبال که بین لردگان و روستاهای اطراف انجام میشود تیم ستارگان آبی از باغ انار شعارش یا شاقالو بود که این کار ارادت باغ اناری ها را نسبت به این امامزاده نشان میدهد.