تبلیغات
درود بر لر - بختیاری
جمعه 1 بهمن 1389

بختیاری

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :بختیاری ،

"گر ایرانزمین بختیاری نداشت / گمانم که از بخت یاری نداشت"

وگر مردمانش شناسند خویش / خدایا! چنین روزگاری نداشت!

اگر هفت و چارش شود یازده / به فردا جز امیدواری نداشت

وگر قوم لر را کند همرهی / به ایران کسی بیقراری نداشت

درست است که میهن پر از قوم هاست! / که بی آن همه خود قراری نداشت!

وگر لر نمی داشت ایرانزمین/ گمانم که از بخت یاری نداشت