تبلیغات
درود بر لر - غم لر غم غربت کوچ نیست
شنبه 30 بهمن 1389

غم لر غم غربت کوچ نیست

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :قوم لر ،بختیاری ،

به نام خداو ند ی که لر را آفرید      دلش را از اندوه پر آفرید

غم لر غم غربت کوچ نیست     خداوند لر بره وقوچ نیست

خدا حافظ ای کوچ هر سال من     خدا حافظ ای بخت و اقبال من

خدا حافظ ای مشک و دوغ وکره    خداحافظ ای کشک و میش وبره

دلم خو یکی بیا ز کینو و مال     که سی مون بخونه کمی دی بلال

دلم تنگه سی پا زنون منار    دلم تنگه سی ام یک وبرنوسو زوار

دلم تنگه سی مال وتش بهون     سی مرداس وکیماس شاهنامه خون

دلم ای خو با ممرضاوخلیل    بگردم به جست کلوس و چویل

دلم ایخو ورگرده او روز گار     روه ما لمون پشت تنگ منار

دلم ای خوجونم بهاری بوه    همه زندگم بختیاری بوه


روحانی ارجمند بختیاری حجـت السلام سلیمانی