تبلیغات
درود بر لر - بختیاری
چهارشنبه 7 تیر 1391

بختیاری

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :عكس ،بختیاری ،عکسهای زنان بختیاری ،

هُوکِه بیـد پــاک چُنو عِصـــــمت مریم دا بی
هُوکِه بیــدک ز صـــفا پـــاکــی شُونَم دا بی

هُوکِه وا دَس پِتی همت کُهـــسارُنـه داشت
تَــی کـــس و ناکـس نیـکِرد کَــدنِ خَم دا بی

هُوکِه اَر خـــار غــمی پا کُرِس ایــرهد شُوی
اِیگـــرهِــد از غــم ای حــادثـه مــاتــم دا بی

هُوکِه وا مـــهـــر خــدایی همه جا یار مو بید
هـــرچی زِس خواسُـــم ایـکِرد فراهم دا بی

سروده :قائد بختیاری
ترجمه" بـــویـرے" به هیچ‌وجه نشانگر زیبایی و شکوه ابیات نیست !

آنکه که پاک بود عصمتش هچون عصـمت مریم مـادر بود
آنکه از صـــفـا چـــون پـاکـــی شــبــــنم بـــــود مـادر بود
آنکه بادست تهی همت کوهســاران را داشـت مـادر بود
آنکه پــیـــش کـــس و نــاکــس قـــد خـم نکرد مـادر بود
آنکه اگـر شـبی خـــار در پــای فـــرزنــدش مــیـــرفــــت
از غـــــــم ایــن حادثـــه مــی گـــرفت مـــاتـــم مـادر بود
آنکه بـــا مــهـــر خـــدایـــی هـــمــه جــا یـــاور مـــن بود
هر چه میـــخواســتم برایـــــم فراهـــم میـــکرد مـادر بود
*********************************************
روز زن را به تمام گلچهره شیر زنان بختیاری شادباش میگویم و جایگاهشان را ارج می‌نهیم..


A.Bov