تبلیغات
درود بر لر - گوردخمه
شنبه 10 تیر 1391

گوردخمه

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :بختیاری ،

در ادیان ایران باستان، به علت اعتقاد به مقدس بودن خاك از دفن كردن اجساد خودداری كرده و آنها را در محفظه‌هایی كه بر پیكر صخره‌ها می‌تراشیده‌اند قرار می‌دادند. در معماری تاریخی ایران به این آثار گوردخمه می‌گویند. در گویش بختیاری هم گوردخمه‌ها را بَردِگُوری می‌خوانند؛ برد به معنای سنگ و گور به معنای گبر است. مردم بختیاری رو به آب‌های روان، كه باور دارند آرمون‌(آرزو)های آنها را برآورده می‌كند، سینه گشاده شده زاگرس را به دیده احترام و احتیاط می‌نگرند. احتیاطی از جنس احترام كه زاییده باورهای دیرینه آنها در بارور كردن و جاودانه ساختن روح مردگان‌شان است.